Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej

     Wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego  im. Braci   Śniadeckich w Żninie w roku szkolnym 2020/2021 można pobierać ze strony internetowej www.1loznin.pl (zakładka "DLA KANDYDATÓW") oraz    w sekretariacie szkoły (ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin).

Uzupełnione wnioski można składać:
- bezpośrednio w sekretariacie szkoły
- pocztą tradycyjną, na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie, ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin
- środkami komunikacji elektronicznej - za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP:   /1loznin/SkrytkaESP

Rada rodziców.

Rada Rodziców I Liceum ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie
ul. Sienkiewicza 1
88-400 Żnin
NR KONTA
29 8181 0000 0007 0683 2000 0001

Mistrzostwa Powiatu w szachach.

     13 grudnia w Sali Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego szkół ponadpodstawowych w szachach drużynowych. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn:
     I Liceum Ogólnokształcące w Żninie, Zespół Szkół Ekonomiczno – Handlowych w Żninie, Zespół Szkół Niepublicznych w Gąsawie, Zespół Szkół Technicznych w Żninie oraz Zespół Szkół w Barcinie. Grano systemem kołowym na dystansie 5 rund, tempo gry 15 minut dla każdego zawodnika na partię. Po otwarciu zawodów przez Powiatowego Organizatora Sportu Szkolnego Macieja Drzewieckiego przystąpiono do gier.

Wyniki klasyfikacji końcowej:

I miejsce             I LO Żnin

II miejsce            ZS Barcin

III miejsce           ZSN Gąsawa

IV miejsce          ZST Żnin

V miejsce            ZSE-H Żnin

Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i puchary. Sedzią głównym zawodów był Piotr Konieczyński, obsługą techniczną zajął się Michał Krzyżaniak.

Drużyna I LO w Żninie wystąpiła w składzie: Wiktoria Hałupka, Oliwier Kaczmarek, Borys Paliwoda, Jan Szczekot, opiekun: Maciej Drzewiecki.

ZDJĘCIA.

Dostępność

OWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTPNOCI

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.1loznin.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są̨niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

Część plików nie jest dostępnych cyfrowo. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty docx oraz PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty były dostępne cyfrowo.

b) nieproporcjonalne obciążenie:

c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-21

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 52 30 20 105 lub wysyłając e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-10

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: https://achecker.ca/checker/index.php

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

SHIFT + ALT + H -Strona główna

SHIFT + ALT + M -Zawartość strony

SHIFT + ALT + F -Wyszukiwarka

SHIFT + ALT + 0-9 -Menu

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie, ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Sienkiewicza do szkoły i do hali sportowej. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidomej i słabowidzącej. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Do wejścia głównego prowadzą schody, ale jest możliwość wjazdu osobom niepełnosprawnym na wózku na podjeździe od wejścia bocznego. Wejście od strony hali sportowej umożliwia wjazd osobom niepełnosprawnym na wózku. Budynek wyposażony jest w windę dla wózków, która znajduje się przy wejściu od strony hali sportowej, aby z niej skorzystać należy poprosić pracownika szkoły. W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych; nie ma również oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Oświadczenie w sprawie dostępności.

 

Informacja o wyznaczeniu koordynatora do spraw dostępności.

 

Koordynator do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie został wyznaczony przez Zarząd Powiatu w Żninie Uchwałą Nr 210/2020 z dnia 14 września 2020 r.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem:

https://bip.powiatzninski.pl/dokumenty/3282

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

 

 

Unihokej chłopców.

     12 grudnia w hali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie odbył się finał wojewódzki w unihokeju chłopców szkół ponadpodstawowych w którym brało udział I LO w Żninie. Do rywalizacji zgłosiły się ponadto drużyny: ZSN Gąsawa,  IX LO Bydgoszcz, Zespół Szkół Elektronicznych Bydgoszcz, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Brodnicy,  Zespół Szkół Agro – Ekonomicznych z Karolewa oraz Szkoła Techniczna Zespołu Szkół Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kołaczkowie. Mecze rozgrywano w dwóch grupach, czas gry 2X6 minut. Zawody otworzył Dyrektor I LO w Żninie Andrzej Kurek oraz Powiatowy Organizator Sportu szkolnego w Żninie Maciej Drzewiecki.

Wyniki spotkań: Grupa 1

 ZSN Gąsawa – IX LO Bydgoszcz                  1:0

CKZiU Brodnica - IX LO Bydgoszcz                2:0

ZSN Gąsawa - CKZiU Brodnica                      2:1

                          Grupa 2

I LO Żnin – ZSE Bydgoszcz                             1:0

ST Kołaczkowo – ZSA – E Karolewo                1:1                            

I LO Żnin – ST Kołaczkowo                               4:0

ZSE Bydgoszcz – ZSA –E Karolewo                 5:0

I LO Żnin – ZSA – E Karolewo                          3:0

ZSE Bydgoszcz – ST Kołaczkowo                     2:0                                        

Półfinał 1

I LO Żnin – CKZiU Brodnica                            1:2

Półfinał 2

ZSN Gąsawa – ZSE Bydgoszcz                        0:2

Mecz o V miejsce

IX LO Bydgoszcz – ST Kołaczkowo                   1:0

Mecz o III miejsce

ZSN Gąsawa – I LO Żnin                                 0:0 rzuty karne 0:2

 

Finał

ZSE Bydgoszcz – CKZiU Brodnica                      1:0

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce                                            ZSE Bydgoszcz

II miejsce                                           CKZiU Brodnica

III miejsce                                          I LO Żnin

IV miejsce                                          ZSN Gąsawa

V miejsce                                           IX LO Bydgoszcz

VI miejsce                                          ST Kołaczkowo

VII miejsce                                         ZSA – E Karolewo

     Podsumowania oraz wręczenia pamiątkowych medali, pucharów i dyplomów dokonali Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty Henryk Ciesielczyk oraz Dyrektor I LO w Żninie Andrzej Kurek. Mecze sędziowali Maciej Mazur oraz Michał Jarmołowicz . Organizacją i obsługa zawodów  zajęli się Agnieszka Żalińska i Maciej Drzewiecki.

      Drużyna I LO wystąpiła w składzie: Korneliusz Nitka, Mateusz Wiśniewski, Kamil Staniszewski, Marcin Juchniewicz, Mikołaj Przybył, Sebastian Przybył, Hubert Chareński, Jakub Musiał, Mikołaj Okoński, Jakub Mroziński, Jakub Gebler, opiekun: Maciej Drzewiecki.

ZDJĘCIA.

Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w piłce siatkowej dziewcząt.

     21 stycznia 2020 roku w sali sportowej przy Zespole Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim rozegrane zostały Mistrzostwa Powiatu Żnińskiego w piłce siatkowej dziewcząt szkół ponadpodstawowych rocznika 2000 i młodszych. Do uczestnictwa w zawodach zgłosiły się 4 reprezentacje: I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie (opiekun Maciej Drzewiecki), Zespół Szkół Technicznych w Żninie, Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie oraz Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim. Po otwarciu zawodów rozpoczęto rywalizację. Mecze rozgrywano systemem „„każdy z każdym” do dwóch wygranych setów do 25 punktów. Ostatecznie I miejsce  zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie, II miejsce Zespół Szkół Niepublicznych w Janowcu Wielkopolskim, III miejsce Zespół Szkół Technicznych w Żninie, IV miejsce Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie. Podsumowania zawodów dokonał Starosta Żniński Zbigniew Jaszczuk , który wręczył drużynom okolicznościowe dyplomy i puchary.

 

Wyniki spotkań:

 

I LO Żnin – ZSN Janowiec Wlkp.                                2:0 (25:14;31:29)

ZST Żnin – ZSE – H Żnin                                           2:0 (25:12;25:22)

ZSN Janowiec Wlkp. – ZST Żnin                                2:0 (25:6;25:20)

I LO Żnin – ZSE – H Żnin                                           2:0 (25:9;25:11)

ZSN Janowiec Wlkp. – ZSE – H Żnin                         2:0 (25:9;25:19)

I LO Żnin – ZST Żnin                                                  2:0 (25:3;25:14)

 

Drużyna I LO wystąpiła w składzie: Julia Boińska, Natalia Boińska, Irena Koc, Monika Polaszewska, Karolina Kapczyńska, Martyna Lubawa, Karolina Krupa, Marcelina Dytman, Julia Przewłoka, Weronika Trynka, Agata Wilhelm, Natalia Mrówczyńska, Wiktoria Hałupka, opiekun: Maciej Drzewiecki.

ZDJĘCIA.

Unihokej dziewcząt.

     10 grudnia w hali sportowej w Gąsawie odbył się finał wojewódzki w unihokeju dziewcząt szkół ponadpodstawowych gdzie I LO w Żninie obroniło tytuł sprzed roku. Do rywalizacji zgłosiły się następujące drużyny: ZSN Gąsawa, VI LO Bydgoszcz, IV LO Bydgoszcz, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Brodnicy oraz Zespół Szkół Agro – Ekonomicznych z Karolewa. Mecze rozgrywano w dwóch grupach, czas gry 2X6 minut.

Wyniki spotkań: Grupa 1

 I LO Żnin – IV LO Bydgoszcz                         3:0

CKZiU Brodnica-IV LO Bydgoszcz                  4:1

I LO Żnin - CKZiU Brodnica                            1:0

                          Grupa 2

VI LO Bydgoszcz – ZSN Gąsawa                     0:3

VI LO Bydgoszcz – ZSA – E Karolewo            2:0                              

ZSN Gąsawa – ZSA –E Karolewo                   5:0

Półfinał 1

I LO Żnin – VI LO Bydgoszcz                          4:0

Półfinał 2

ZSN Gąsawa – CKZiU Brodnica                     0:3

Mecz o V miejsce

IV LO Bydgoszcz – ZSA –E Karolewo             2:1

Mecz o III miejsce

ZSN Gąsawa – VI LO Bydgoszcz                     1:0

Finał

I LO Żnin – CKZiU Brodnica                           1:0

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce                                            I LO Żnin

II miejsce                                           CKZiU Brodnica

III miejsce                                          ZSN Gąsawa

IV miejsce                                          VI LO Bydgoszcz

V miejsce                                           IV LO Bydgoszcz

VI miejsce                                          ZSA –E Karolewo

 

     Drużyna I LO wystąpiła w składzie: Agata Mazana, Zuzanna Ratajczak, Milena Romańska, Zuzanna Gwiazda, Kinga Wendland, Zuzanna Koc, Alicja Strzemkowska, Aleksandra Kranz, Kaja Wendland, opiekun: Maciej Drzewiecki.

ZDJĘCIA.

Finał Wojewódzki Licealiady w szachach.

     16 stycznia 2020 roku w Toruniu odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w szachach drużynowych dziewcząt i chłopców. Powiat żniński reprezentowało I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie. W zawodach brały udział szkoły z całego województwa kujawsko – pomorskiego m.in. z Bydgoszczy, Torunia, Świecia, Brodnicy, Chełmna, Szubina, Inowrocławia. Żniński „ogólniak” zajął dziesiąte miejsce w klasyfikacji końcowej.

Drużyna I LO wystąpiła w składzie: Wiktoria Hałupka, Borys Paliwoda, Jan Szczekot, Oliwier Kaczmarek, opiekun:  Maciej Drzewiecki.

ZDJĘCIA.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020

     9 stycznia opublikowany został Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2020. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2085 liceów ogólnokształcących i 1728 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2019 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. Kryteria Rankingu Liceów 2020 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%).
       I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie zajęło tym razem miejsce 26 w województwie kujawsko-pomorskim (w zeszłym roku uplasowało się na miejscu 28).

Ranking po kliknięciu na link

 

Badminton dziewcząt.

     17 grudnia w Bydgoszczy odbył się Finał Wojewódzki Licealiady  w badmintonie dziewcząt, w którym wzięły udział uczennice I LO w Żninie. Drużyna dziewcząt  w składzie: Karolina Kapczyńska, Monika Polaszewska i Kinga Rosińska grały  z III LO Bydgoszcz oraz ZS Barcin zajmując  trzecie miejsce w grupie. W meczu o miejsce piąte pokonały zawodniczki  z Sypniewa. Był to pierwszy występ naszych dziewczyn na zawodach wojewódzkich w tej dyscyplinie, więc tym bardziej cieszy ich sukces.

ZDJĘCIA.

Cookies i RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbioracami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie ( adres: Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin telefon 52 302 01 05)

 

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.                                                    

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie (adres: ul. Sienkiewicza 1, 88-400 Żnin, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 30 20 105)
  2. W I Liceum Ogólnokształcącym im. Braci Śniadeckich w Żninie powołany został inspektor ochrony danych pani Monika Matela (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., numer telefonu 530-114-832).
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontrolowania dostępu do budynków i pomieszczeń jednostki, analizowania incydentów naruszenia prawa, ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i osób odwiedzających jednostkę na terenie monitorowanym.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
  6. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-          żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

-          wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..

 

Przetwarzanie wizerunku pracowników i innych osób zarejestrowanych przez monitoring znajduje podstawę w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917).


                                                                                        Polityka Cookies
 

* Strona www korzysta z plików cookies.
* Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
* Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
* Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości       i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie   stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
* Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony www.