O szkole

      I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie to szkoła z tradycjami, dorobkiem, osiągnięciami i sukcesami. Status wielokrotnego laureata Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz fakt, że 100% absolwentów zdaje maturę, a 95% kontynuuje naukę w szkołach wyższych, jest gwarantem wysokiego poziomu usług edukacyjnych. Nasza szkoła zajmuje wysokie lokaty w województwie kujawsko-pomorskim w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących (szkoły były oceniane przy uwzględnieniu czterech kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach przedmiotowych, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych, wyników z przedmiotów dodatkowych oraz oceny szkoły przez kadrę akademicką).
      Liceum dzisiaj to odnowiony budynek szkoły z roku 1963, połączony z salą gimnastyczną oraz nowoczesną pełnowymiarową halą sportową, która została oddana do użytku w 2010 roku. Dwa lata później baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o obserwatorium astronomiczne, które powstało 
w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dzięki projektowi zarówno młodzież, jak społeczność lokalna może zdobywać wiedzę z dziedziny astronomii, obserwując gwiazdozbiory, planety i obiekty mgławicowe.
       W roku jubileuszu 90 lecia Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego docenił osiągnięcia na polu edukacji i wkład w rozwój regionu i nadał szkole Medal Honorowy za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Liceum może poszczycić się bardzo liczną grupą laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz licznymi sukcesami sportowymi. Uczniowie LO zdobywają tytuły w: Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, Regionalnym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu, Powszechnym Internetowym Konkursie Matematycznym Politechniki Warszawskiej, Matematycznym Konkursie im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, Konkursie Chemicznym im. prof. A. Swinarskiego organizowanym przez UMK w Toruniu, Konkursie Chemiczny „Wygraj Indeks” organizowanym przez Politechnikę Gdańską i Centrum Edukacji w Gdańsku, Wojewódzkim Konkursie Fizycznym, Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej ,,Euroelektra", Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców, Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim, Regionalnym Konkursie Gazetek Szkolnych, Regionalnym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu, Ogólnopolskim Konkursie PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”, zawodach wojewódzkich w drużynowych biegach przełajowych, zawodach wojewódzkich w piłce ręcznej dziewcząt, w piłce ręcznej chłopców, w koszykówce dziewcząt, zawodach wojewódzkich w piłce siatkowej chłopców, zawodach wojewódzkich w koszykówce chłopców i wielu innych.
      Liceum daje młodym ludziom możliwości wszechstronnego rozwoju. Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu oraz czytelnia i biblioteka skracają drogę do informacji. Ciągle unowocześniane, dobrze wyposażone pracownie i klasy przyczyniają się do efektywnej nauki. Ponadto lekcje biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz języków obcych odbywają się z podziałem na grupy. W szkole działają również koła naukowe i koła zainteresowań oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne nie tylko o charakterze rozwijającym, ale także kompensacyjnym (wyrównujące szanse edukacyjne).
      I LO to trzyletnie liceum ogólnokształcące, w którym uczniowie mają możliwość nauki w jednym z sześciu ukierunkowań:

* politechnicznym (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka oraz informatyka lub język obcy),

* medycznym (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz fizyka lub język obcy),

* biologiczno – chemicznym (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia oraz matematyka lub język obcy),

* humanistycznym (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia oraz WOS lub język obcy),

* europejskim (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język obcy oraz matematyka lub WOS).

* pożarniczo - obronnym (przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka, język obcy oraz fizyka lub chemia).

      Szkoła oferuje naukę dwóch spośród trzech języków obcych: język angielski, język niemiecki, język rosyjski w zakresie podstawowym lub rozszerzonym. Z całą pewnością można powiedzieć, że szkoła jest w pełni przygotowana do wymogów, jakie stawia reforma programowa. Duże doświadczenie pozwala profesjonalnie wdrożyć nowy system.