Pedagog szkolny

Poniżej znajdziecie godziny pracy Pedagoga Szkolnego:

mgr Małgorzata Żurek

Poniedziałek: 12.00 - 16.00
Wtorek: 8.00 - 15.00
Środa: 11.30 - 16.00
Czwartek: 12.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 12.30

 Obowiązki pedagoga szkolnego:

1.Diagnozowanie środowiska ucznia.
2.Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia.
3.Rozpoznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.
4.Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
5.Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
6.Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów.
7.Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
8.Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
9.Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
10.Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Zespołem Wychowawczym, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziców i młodzieży.
11.Udzielanie porad i konsultacji.
12.Organizowanie warsztatów dla uczniów.
13.Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
14.Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
15.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
16.Prowadzenie Szkolnego Klubu Wolontariusza.

Kompetencje i uprawnienia pedagoga szkolnego:


1.Korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony placówek i instytucji oświatowych w zakresie swoich obowiązków.
2.Rozwiązywanie konfliktów i sprzeczności na terenie szkoły w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Zespołem Wychowawczym, wychowawcami klas i rodzicami.
3.Wydawanie opinii o uczniach w porozumieniu z wychowawcą klasy.
4.Podejmowanie interwencji w sprawach pedagogiczno – psychologicznych w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły.

Instytucje Wspierające:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin
Tel. 52 30 20 438
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Szpitalna 32, 88-400 Żnin
Tel. 52 30 30 169

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. 700- lecia 36, 88-400 Żnin
Tel. 52 30 32 929

Sąd Rejonowy
Plac Wolności 17, 88-400 Żnin
Tel. 52 30 33 712

Komenda Powiatowa Policji
Plac Wolności 4, 88-400 Żnin
Tel. 52 30 33 200
Dzielnicowy: sierżant Leszek Kranz
Tel. 52 30 33 213

Zespół Ds. Prewencji Kryminalnej, Wykroczeń, Nieletnich i Patologii
asp. Robert Wróblewski
Tel. 52 30 33 208

1. Kampania Świadomie wybieram przyszłość - Klucz Do Kariery Klucz do kariery
2. Akcja charytatywna Szlachetna Paczka Szlachetna paczka
3. Drugie życie - transplantacja,masz dar uzdrawiania Drugie życie
4. VI edycja programu Mam haka na raka Mam haka na raka
5. Ogólnopolski Program Upowszechniania Praw Uczniów i Nauczycieli Mamy prawa