I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

w Żninie 

Drzwi Otwarte

Ukierunkowanie: Pożarniczo- obronne.

      Klasa o ukierunkowaniu: Pożarniczo - obronnym jest nowością w ofercie dla absolwenta gimnazjum w regionie. Nauka w tej klasie oparta będzie o ramowy plan nauczania liceum ogólnokształcącego zgodnie z właściwymi przepisami prawa oświatowego. Przewidziane są dodatkowe zajęcia edukacyjne specyficzne dla tego ukierunkowania. Przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w atrakcyjnej i nowoczesnej specjalności jaką jest ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo oraz poznają specyfikę pracy żołnierzy zawodowych. 
     Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzić będzie profesjonalna kadra Państwowej Straży Pożarnej oraz zawodowi żołnierze. Absolwenci tego ukierunkowania będą przygotowani do podjęcia dalszej nauki w szkołach pożarniczych, wojskowych, AWF i innych.
     Uczniowie naszej szkoły w klasie I w ramach wychowania fizycznego poznają elementy musztry oraz będą przygotowywani do zawodów strażackich w ramach grupy młodzieżowej. Odbędą się także zajęcia teoretyczne na zajęciach do dyspozycji wychowawcy. 
    W II klasie uczniowie uczęszczają na zajęcia na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki lub chemii oraz języka obcego. Ponadto zwiększona zostanie ilość zajęć z wychowania fizycznego o 1 godzinę. Dodatkowo grupa w ramach godzin do wykorzystania w ilości 2 godzin uczestniczyć będzie w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych przeznaczonych na rozpoczęcie kursu podstawowego oraz w zajęciach skoszarowanych w jednostkach wojskowych. 
      Klasa III to dokończenie kursu podstawowego (teoria, praktyka) w ramach godzin do wykorzystania.

Plan nauczania w okresie 3- letnim przewiduje m. in. :
- Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrona ludności.
- Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
- Służba wewnętrzna, musztra.
- Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.
- Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów.
- Organizacja ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych, podczas powodzi, działania ratownicze podczas innych zagrożeń.
- Pierwsza pomoc przedmedyczna

       Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywać się będą w pomieszczeniach I LO w Żninie oraz na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie oraz w Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żnin.
    Warunkiem przyjęcia do grupy o ukierunkowaniu pożarowo-obronnym jest także wstąpienie w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej. Założeniem programu jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne uczniów planujących swoją przyszłość zawodową w Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej lub innych służbach z ochroną osób i mienia.

Konkurs chemiczny w Wągrowcu 2017

     21 marca 2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbył się VIII Powiatowy Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
     Celem zawodów jest rozwijanie zainteresowań chemią wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w pracy z uczniem zdolnym. W szranki konkursowe stanęli uczniowie z kilku powiatów: Kcynia, Rogoźno, Skoki, Wągrowiec i Żnin. Powiat żniński był reprezentowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich oraz ucznia Zespołu Szkół Społecznych „Trójka”. Konkurs polegał na rozwiązaniu 20 zadań testowych oraz 4 zadań otwartych, opartych na podstawie programowej z chemii na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. W czasie sprawdzania prac przez komisję konkursową, uczestnicy zawodów wysłuchali wykładu „Zbrodnia i chemia.O toksykologii sądowej” przygotowanego przez prof. UAM dr hab. Karola Kacprzaka. Potem nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Miejsce drugie wśród szkół ponadgimnazjalnych zajęła uczennica I LO w Żninie – Zuzanna Klockiewicz, miejsce trzecie przypadło Kindze Brzykcy również z I LO w Żninie. Laureatkom życzymy dalszych naukowych sukcesów!

Zdjęcia

Konkurs "LabTest"

     Jagoda Grzechowiak, Zuzanna Jarmuż, Juliusz Jesionka, Piotr Klimowicz, Alicja Olesiak i Dominika Zielińska, zakwalifikowali się do finału Konkursu „LabTest” organizowanego przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych Collegium Medicum w Bydgoszczy. Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale!

Laureatka Olimpiady Wiedzy o Mediach

        Kinga Kwiatkowska, uczennica klasy IIIb I LO im. Braci Śniadeckich w Żninie uzyskała tytuł Laureatki Olimpiady  Wiedzy o Mediach. Olimpiada ma charakter interdyscyplinarny, jej cele to: popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie, promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej.
       Organizatorem jest Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego,a patronat nad konkursem objęli:  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.
       Olimpiada ma charakter trzystopniowy. W etapie pierwszym zadanie uczestnika polega na przygotowaniu eseju, fotoreportażu lub fotokastu na temat zaproponowany przez organizatora. Kinga Kwiatkowska w fotoreportażu pt. "W światach równoległych" podjęła temat komunikacji w erze cyfrowej, a jej praca została wysoko oceniona przez Komitet Okręgowy olimpiady, co pozwoliło uczennicy żnińskiego LO na udział w zawodach II stopnia.
      Ten etap odbył  się 16 grudnia i  miał charakter testu dotyczącego historii i zasad funkcjonowania mediów. Licealistka ze Żnina została zakwalifikowana do etapu centralnego konkursu, uzyskując podczas testu pierwszą lokatę w województwie kujawsko-pomorskim. 17 i 18 kwietnia w audytorium  Uniwersytetu Warszawskiego odbył się finał olimpiady, podczas którego Kinga Kwiatkowska uzyskała tytuł laureatki oraz liczne nagrody, a wśród nich  indeks na wybrany wydział dziennikarstwa na jednym z 15 uniwersytetów w Polsce, co oznacza wolny wstęp na studia stacjonarne I stopnia na kierunek : "Dziennikarstwo i komunikacja społeczna" na wybranej przez laureatkę uczelni w kraju. Podczas finałowego spotkania w Warszawie dla uczestników olimpiady przygotowano szereg atrakcji: spotkania z dziennikarzami (wśród nich był reportażysta i fotoreporter Filip Springer czy prezenter radiowy i telewizyjny Filip Chajzer) oraz zwiedzanie gmachu TVP, spotkania z współtwórcami programów  telewizyjnych. Uczennica przygotowywała się do konkursu pod kierunkiem Joanny Frajtag.