„Wygraj Indeks”

23 marca 2024 roku na terenie Politechniki Gdańskiej miały miejsce zawody Finału XXVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Wygraj Indeks”.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań chemią szerokiego kręgu młodzieży, możliwość sprawdzenia swej wiedzy poza szkołą i porównania jej z rówieśnikami
z różnych stron Polski a także możliwość bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem akademickim.

Konkurs składał się z dwóch etapów polegających na rozwiązywaniu zadań chemicznych wymagających umiejętności wykraczających poza program liceum.

Do ostatniego etapu zakwalifikowany przez komisję konkursową został Wawrzyniec Żelazny z klasy 1a i po zawodach uzyskał tytuł Finalisty konkursu. Opiekunem była mgr Agnieszka Grajek.