Historyczny sukces

Aleksandra Rewezińska została Laureatką 50. Olimpiady Historycznej. Finał odbywał się w Gdańsku w dniach 12.04-14.04. W czasie finału młodzi historycy musieli zmierzyć się z kolejnymi trzema egzaminami. Uzyskanie przez Aleksandrę tytułu Laureata Olimpiady Historycznej zwalnia ją z egzaminu maturalnego z historii, zapewniając 100% wynik. Osiągnięcie to zapewnia także maksymalną liczbę punktów w  postępowaniu rekrutacyjnym na studia i daje indeksy na każdy uniwersytet w Polsce. Opiekunem Aleksandry w olimpijskiej drodze był Pan Łukasz Pawłowski.

Gratulujemy!