Aktualności

W związku z realizacją przez Powiat Żniński projektu pn. „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim”, w dniu 15 maja 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja zadania realizowanego w ramach projektu, tj. :

  • Staże zawodowe dla uczniów/uczennic – rekrutacja do 24 maja br.

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  •  na stronie internetowej www.znin.pl i 1loznin.pl w zakładce PROJEKTY UNIJNE,
  • w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie (ul. Sienkiewicza 1),
  • w Biurze Projektu (Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, pok. nr 47).

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP, Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

W związku z realizacją przez Powiat Żniński projektu pn. „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim”, w dniu 18 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja do dwóch zadań realizowanych w ramach projektu, tj. :

  • Realizacja doradztwa edukacyjno – zawodowego dla uczniów/uczennic – rekrutacja do 26 kwietnia br.
  • Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kadry pedagogicznej – rekrutacja do dnia 30 kwietnia br.

Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są:

  •  na stronie internetowej www.znin.pl i 1loznin.pl w zakładce PROJEKTY UNIJNE,
  • w sekretariacie I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie (ul. Sienkiewicza 1),
  • w Biurze Projektu (Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, pok. nr 47).


Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działania FEKP 08.12 Kształcenie ogólne BydOF-IP, Cel szczegółowy EFS+.CP4.F Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.

#FunduszeEuropejskie