Rekrutacja do projektu

Załącznik nr 3 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu