Projekty unijne

 • Rekrutacja do projektu

  Załącznik nr 3 do Deklaracji uczestnictwa w projekcie – Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu

  Read more

 • O projekcie

  Projekt „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim” realizowany jest przez Powiat Żniński w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2025 r. Całkowita wartość projektu: 407 031,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania: 366 327,90, w tym: 1) EFS+ 345 976,35 zł, 2) budżet państwa 20 351,55 zł. Wkład własny: 40 703,10 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych…

  Read more

 • Aktualności

  W związku z realizacją przez Powiat Żniński projektu pn. „Wsparcie na rzecz kształcenia ogólnego w powiecie żnińskim”, w dniu 15 maja 2024 r. rozpoczyna się rekrutacja zadania realizowanego w ramach projektu, tj. : Regulamin rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są: Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w…

  Read more