Ogromny sukces zanotowała nasza szkoła!

W zawodach centralnych 53. Olimpiady Biologicznej, które odbyły się w dniach 19-21 kwietnia br. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczeń klasy III d – Kacper Koc uzyskał tytuł finalisty.  
Kacper był jednym  pięciorga uczniów reprezentujących województwo kujawsko – pomorskie. Aby wziąć udział w tym etapie Olimpiady, uczeń przygotował pracę badawczą oraz uczestniczył w zajęciach zorganizowanych przez Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK w Toruniu.

Centralny etap obejmował trzy części: egzamin praktyczny (pracownie sprawdzające umiejętności z zakresu : zoologii, botaniki, mykologii, mikrobiologii z wirusologią, biologii molekularnej, biochemii, ewolucjonizmu, filogenetyki, bioinformatyki i metodologii badań naukowych ze statystyką ), egzamin pisemny (test składający się z 40 pytań) i obronę pracy badawczej.

Uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady Biologicznej uprawnia Kacpra do zwolnienia z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, z jednoczesnym wpisem 100% wyniku na świadectwie dojrzałości.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Opiekunem Kacpra była mgr Kamila Komasińska.