Zdrowa roślina-zdrowa żywność-zdrowi ludzie

W listopadzie ubiegłego roku Alicja Szmiel z klasy IId i Barbara Sieradzka z klasy IIb przygotowały prezentację multimedialną na konkurs pt. „ZDROWA ROŚLINA – ZDROWA ŻYWNOŚĆ-ZDROWI LUDZIE”. Uczennice wykonały filmik, za który uzyskały tytuł laureata we wspomnianym konkursie.

Celem konkursu było promowanie działań mających na celu ochronę zdrowia roślin, zwrócenie uwagi na problem szkód powodowanych przez szkodniki i patogeny, rozpowszechnienie korzyści płynących z mikoryzy oraz wspieranie inicjatyw zgodnych z szeroko rozumianym środowiskiem naturalnym i jego zasobami.

8 maja 2024 r. obie uczennice uczestniczyły w seminarium zorganizowanym przez uczelnię i zaproszone organizacje pod hasłem „Zdrowe rośliny – strażnicy powietrza,

żywności i środowiska”. Seminarium obejmowało serię wykładów prowadzonych przez znakomitych specjalistów.

Organizatorem konkursu była Katedra Biologii i Ochrony Roślin Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej im J. J. Śniadeckich.

Opiekunami uczestniczek były: mgr Anna Margas i mgr Kamila Komasińska.

Zwycięski filmik można obejrzeć klikając tutaj https://www.facebook.com/wrib.pbs/videos/958984635805066