O szkole

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Żninie to szkoła ze 100 – letnią tradycją. Podstawą działania placówki jest rzetelne zdobywanie, pogłębianie i przekazywanie wiedzy przydatnej w pełnieniu ról społecznych i w rozwoju indywidualnym. Podczas czteroletniego cyklu kształcenia uczniowie będą mieli możliwość nauki w jednym z czterech planowanych ukierunkowań:

politechnicznym,

biologiczno – chemicznym,

humanistycznym,

europejskim.

Zajęcia odbywają się w odnowionym budynku szkoły z roku 1963 połączonym z salą gimnastyczną oraz nowoczesną pełnowymiarową halą sportową, która została oddana do użytku w 2010 roku. Dwa lata później baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o obserwatorium astronomiczne będące częścią projektu Astrobaza. Dzięki projektowi zarówno młodzież, jak i społeczność lokalna może zdobywać wiedzę z dziedziny astronomii, obserwując gwiazdozbiory, planety i obiekty mgławicowe.
W kolejnych latach teren rekreacyjno – sportowy uzupełniło boisko do plażowej piłki siatkowej, natomiast w roku 2018 oddano do użytku boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną.

Liceum od wielu lat jest uznawane za jedną z najlepszych szkół średnich. Status wielokrotnego laureata Ogólnopolskiego Rankingu Szkól Ponadgimnazjalnych oraz fakt, że 100% absolwentów zdaje egzamin maturalny, a 95% kontynuuje naukę na wyższych uczelniach, jest gwarantem wysokiego poziomu usług edukacyjnych. Nasza szkoła zajmuje wysokie lokaty w województwie kujawsko – pomorskim w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących (placówki były oceniane przy uwzględnieniu czterech kryteriów: sukcesów placówki w olimpiadach przedmiotowych, wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, wyników z przedmiotów dodatkowych oraz oceny szkoły przez kadrę akademicką).

Szkoła słynie z osiągnięć swoich uczniów w wielu różnorodnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ogólnopolskim. Młodzież I LO zdobywa tytuł laureata bądź finalisty w: Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Olimpiadzie Medialnej, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim, Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim, Wojewódzkim Konkursie Młodych Twórców, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej, Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Regionalnym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu, Powszechnym Internetowym Konkursie Matematycznym Politechniki Warszawskiej, Matematycznym Konkursie im. prof. Stefana Banacha w Toruniu, Konkursie Chemicznym „Wygraj Indeks” organizowanym przez Politechnikę Gdańską i Centrum Edukacji w Gdańsku, Wojewódzkim Konkursie Fizycznym, Ogólnopolskim Konkursie PTTK „ Poznajemy Ojcowiznę”. Liceum może poszczycić się również licznymi sukcesami w różnych dyscyplinach sportowych: drużynowych biegach przełajowych, w piłce ręcznej dziewcząt, w piłce ręcznej chłopców, w koszykówce dziewcząt, w koszykówce chłopców, w piłce siatkowej chłopców.

W roku jubileuszu 90 – lecia istnienia szkoły Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego docenił osiągnięcia na polu edukacji i wkład w rozwój regionu i nadał placówce Medal Honorowy za zasługi dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Liceum daje młodym ludziom możliwość wszechstronnego rozwoju. Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu oraz czytelnia i biblioteka skracają drogę do informacji. Ciągle unowocześniane, dobrze wyposażone pracownie i klasy przyczyniają się do efektywnej nauki.
W szkole działają również koła naukowe i koła zainteresowań oraz prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne nie tylko o charakterze rozwijającym, ale także kompensacyjnym (wyrównujące szanse edukacyjne). Predyspozycje dziennikarskie i literackie można sprawdzić w kole dziennikarskim, które zajmuje się wydawaniem gazetki „Wzrok Ludu” – wielokrotnego laureata Regionalnego Konkursu Gazetek Szkolnych. Ponadto w szkole prowadzi swą działalność Awangardowy Teatr Czarno Czarny oraz szkolny klub sportowy.

Przez lata swej działalności mury szkoły opuściło wielu absolwentów. Utworzone w roku 2017 Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie dąży do pełnej integracji dawnego liceum i jego wychowanków, czego dowodem są, między innymi, uroczystości z okazji istnienia placówki i urządzane co pięć lat obchody jubileuszowe.

Pomimo upływu lat i zmieniających się warunków liceum stanowi ważny ośrodek naukowy
i kulturalny regionu, hołdując sprawdzonym wartościom.