I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich

w Żninie 

Podręczniki dla klas I

Zestaw podręczników dla kl. I w roku szkolnym 2017/2018 po kliknięciu na link.

Informacja dla maturzystów

1. Przekazanie świadectw dojrzałości - zdającym egzamin maturalny w roku szkolnym 2016/2017 oraz aneksów do świadectw dojrzałości -  podwyższającym wyniki egzaminu lub zdającym dodatkowe przedmioty, nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 r. (piątek) o godz. 830 w sekretariacie szkoły.

2.Zdający, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej i nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu części ustnej lub pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu i na tym samym poziomie w sierpniu tego samego roku. W związku z powyższym zainteresowane osoby są zobowiązane złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

3.Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym – sierpień 2017 r.

a)       egzamin pisemny22 sierpnia 2017 r., godz. 900,
b)       egzamin ustny 23-25 sierpnia 2017 roku.

I LO mówi NIE!

     W ostatnią środę (14 czerwca), podczas długiej przerwy grupa uczniów I LO w Żninie zebrała się przed szkołą, aby wspólnie powiedzieć NIE! narkotykom i innym używkom. Celem happeningu było pokazanie poprzez wspólny manifest, że droga wspólnego oporu przeciw nałogom jest jedyną możliwą, by przeciwstawić się temu problemowi. Organizatorami akcji byli: Marcin Grajek (Ia) oraz Ola Kaźmierczak (Id).

Link do filmiku 

Galeria zdjęć

Dzień Sportu 2017

Zdjęcia z Dnia Sportu który odbył się 7 czerwca 2017r. Można obejrzeć po kliknięciu na link

VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

     Dnia 25 maja 2017r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żninie odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, który miał na celu upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o UE, historii jej powstania, wiedzy o instytucjach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem roli Parlamentu Europejskiego, jego zadań, uprawnień i działań. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych z terenu Powiatu Żnińskiego.  Patronat nad konkursem objął Pan Janusz Zemke-Poseł do Parlamentu Europejskiego. W wyniku eliminacji szkolnych przygotowujący do konkursu Pan Łukasz Naliwajski, wyłonił dwie uczestniczki. 
     I LO w Żninie reprezentowały - Natalia Klinger
(Id), oraz Emilia Michałowicz (Id). Dziewczyny zdobyły odpowiednio: Natalia Klinger II miejsce, a Emilia Michałowska III miejsce. Gratulujemy!!!