Kontakt

I Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich
w Żninie

tel. 52 30 20 105
fax 52 30 20 105

ul. Sienkiewicza 1,
88-400 Żnin

lo@znin.pl

skrzynka ESP

/1loznin/SkrytkaESP

Godziny pracy sekretariatu 
I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Braci Śniadeckich w Żninie

Poniedziałek – od godz. 7.30 do godz. 15.30
Wtorek – od godz. 7.30 do godz. 15.30
Środa – od godz. 7.30 do godz. 15.30
Czwartek – od godz. 7.30 do godz. 15.30
Piątek – od godz. 7.30 do godz. 15.30

Tryb pracy I Liceum Ogólnokształcącego
im. Braci Śniadeckich w Żninie


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich w Żninie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdym dniu pracy, w ramach swoich możliwości czasowych, a gdy nie jest to możliwe w wyznaczonym przez siebie terminie.

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień tygodnia w godz. od 10.00 do 14.00.

W pozostałych sprawach interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy sekretariatu.